Chính sách bảo hành sản phẩm nhôm kiếng tại cửa hàng chúng tôi

Cơ sở nhôm kiếng chúng tôi bảo hành sản phẩm nhôm kính theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất, tùy thuộc vào nhà sản xuất mà thời gian và chế độ bảo hành có sự thay đổi chút ít.

cua-nhom-he-1000-11

Doanh nghiệp chúng tôi luôn tuân thủ mọi quy định về bảo hành sản phẩm nhôm kính mà khách hàng đã sử dụng